PALMIYE FOUR SEASONS

Anti-air

Sistem sprječava da vjetar ulazi između pokrova, vodilica i žljeba, te tako sprječava da vjetar ulazi u zatvoreni prostor.

Elastični materijal koji je pričvršćen na vodilice i žljeb pričvršćuje se na pokrov kako vjetar jače puše. Kada je pokrov kompletno zategnut, elastični materijal zatvara sve rupe gdje vjetar može ući, te jamči smirenu i zaštićenu okolinu.

Ako je proizvod namijenjen da se rabi kao zimski vrt ili slično zatvarajući svodove, Anti-Air System je prijeko potreban i uvijek se rabi uz Waterblock System (FS1).